top of page

PERSONDATAPOLITIK HOS SUNNY MEETINGPOINT APS

 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Sunny MeetingPoint ApS.

 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

 

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

 

Oplysninger vi indsamler

 

Hvis du ønsker at købe en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at optimere vores hjemmeside samt service. Læs mere om brugen af cookies her

 

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, adresse, Fødselsdato og andre relevante oplysninger.

 

Sunny MeetingPoint ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 

 

- Besøger vores hjemmeside

 

- Gennemfører et køb af vores ydelse

 

- Anmelder vores hjemmeside

 

- Sender os spørgsmål, klager eller feedback

 

 

Den dataansvarlige

 

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.sunnymeetingpoint.com er Mia Røn , Markskellet 56, 7190 Billund.

 

 

Behandlingsgrundlag og formål

 

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne indgå en købsaftale med den rejsende. Det giver dig som køber adgang til den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse, fakturer samt den relevante viden og papir inden afrejse.

 

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af vores ydelse, vil du desværre ikke have mulighed for at købe ydelsen af os på vores hjemmeside.

 

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 1 år efter du har deltaget i vores program.

 

 

Andre modtagere af personoplysninger

 

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, dog meddeler vi vores samarbejdspartner relevant viden herunder din fødselsdag og navn hvis nødvendigt. 

 

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot .

 

Vi har vores hjemmeside hos wix.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i wix.coms datacentre.

 

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

 

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

 

Dine rettigheder

 

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

• At få adgang til og få ændret dine persondata

• At få slettet persondata

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til sunnymeetingpoint.info@gmail.com.

bottom of page